Redigeren

Wil je de inhoud van je teksten laten controleren op opbouw en logische verbanden? Is de tekst door meerdere personen geschreven en moet deze een geheel worden? Dan redigeer/herschrijf ik die teksten naar een goed leesbaar geheel.

Werkwijze

Je stuurt mij de teksten die je wilt laten redigeren/herschrijven. Vervolgens ontvang je van mij nog dezelfde dag een prijsopgave met een mogelijke leverdatum. Ga je hiermee akkoord? Dan ga ik zo spoedig mogelijk voor je aan de slag!

Wat kost dat?

Voor redigeren/herschrijven van teksten betaal je € 46,- per uur*.

Voor grote projecten spreek ik graag een speciale projectprijs met je af.

* Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.

Copyright © 2023 RediScript Taaladvies | Privacyverklaring | Cookies